O nás

Katedra didaktiky matematiky je na MFF UK garantujícím pracovištěm studia učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy a studia učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy. Zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou, podílí se na výuce matematiky pro studenty učitelství MFF, PřF, FF a FTVS UK. Členové katedry odborně pracují v matematice, didaktice matematiky, dějinách matematiky a matematického vzdělávání. Podílejí se na tvorbě vysokoškolských učebnic a skript, učebnic matematiky pro gymnázia a ostatní typy středních škol i pro druhý stupeň základních škol, na tvorbě sbírek úloh a dalších učebních pomůcek včetně internetových. Katedra pravidelně pořádá odborné a vzdělávací akce pro studenty, doktorandy i učitele z praxe, aktivně pedagogicky působí v celoživotním vzdělávání a na univerzitě třetího věku.

 

Matfyzákům, zejména studentům učitelství matematiky, fyziky a informatiky, kteří chtějí a mohou pomoci

Vyjádření katedry didaktiky matematiky k výuce matematiky