Matlab

Tato stránka obsahuje informace o licencích a možnosti instalace programu Matlab na MFF UK. Jsou zde zahrnuty dvě varianty, které lze po aktivaci spouštět i bez Internetu a pak verze, která se při spuštění ověřuje proti licenčnímu serveru.

Liceční podmínky

Univerzita Karlova má od 1. ledna 2019 k dispozici licenci Total Academic Headcount. Více informací najdete na stránce Mathworks. Lze využívat prakticky všechny toolboxy bez omezení, Matlab online, e-learning. Licenci lze využívat stejně jako doposud pomocí licenčního serveru lmmatlab.karlin.mff.cuni.cz nebo se můžete zaregistrovat u Mathworks (nutná e-mailová adresa s koncovkou cuni.cz nebo s podřízenou doménou) a aktivovat si individuální licenci, kterou pak lze využít po aktivaci i offline bez připojení k Internetu. Postup registrace, instalace a aktivace nalezte na stránce Matlabu na UK. Již tedy není potřeba žádný aktivační klíč, pouze účet u Mathworks. Pro jakékoliv nové instalace je účet u Mathworks nutný.

Verze pro jednoho uživatele

 1. Pokud již instalaci v počítači máte a chcete Matlab používat offline, stačí spustit aktivaci Matlabu s novou licencí TAH, reinstalace není nutná. Jinak pokračujte bodem 2.

 2. Pro instalaci potřebujete funkční účet u společnosti Mathworks s asociovanou TAH licencí.

 3. Přihlaste se na webu společnosti Mathworks, přejděte na download center a stáhněte si verzi pro svůj operační systém.

 4. Rozbalte stažený zip soubor.

 5. Spusťte instalátor.

 6. Zvolte variantu Log in with a Mathworks account.

 7. Potvrďte licenční ujednání.

 8. Přihlaste se pomocí Mathworks účtu.

 9. Vyberte variantu Install.

 10. Vyberte licenci.

 11. Vyberte cestu, kam se Matlab nainstaluje

 12. Vyberte součásti instalace. Ty se stáhnou a nainstalují.

 13. Po instalaci ponechte zaškrtnutou volbu Activate MATLAB.

 14. Instalace je pro jednoho uživatele na daném počítači, proto je nutno správně zadat uživatelské jméno (obvykle stačí potvrdit).

 15. Instalace je hotová. Při dalším spuštění Matlabu již připojení k Internetu nepotřebujete.

V případě problémů kontaktujte technickou podporu, ale tento postup by měl normálně fungovat. 

Verze pro laboratoře, přístroje, sdílené počítače

 1. Napište správci licenčního serveru MFF UK (kontakt je uveden níže), že potřebujete Matlab instalovat na jiné počítače, než váš pracovní a napište, kde chcete Matlab instalovat (přístroj, sdílený počítač, počítačová laboratoř, ...).

 2. E-mailem vám správce pošle aktivační klíč.

 3. Přihlaste se na webu společnosti Mathworks svým účtem.

 4. Zaslaný aktivační klíč si asociujete se svým účtem u Mathworks.

 5. Přejděte na webu Mathworks do download center a stáhněte si verzi pro svůj operační systém.

 6. Další postup instalace je stejný jako u offline verze, pouze u výběru licence (bod 10) zadáte licenci Campus (sdílené počítače) nebo Concurrent (počítačové laboratoře napojené na licenční server), nikoliv Individual. Výběr z možností závisí na zaslaném aktivačním klíči.

Verze ověřovaná licenčním serverem při spuštění

 1. Napište správci licenčního serveru MFF UK o FIK (File Installation Key), přijde vám e-mailem.

 2. Stáhněte si soubor license.dat a umístěte ho do veřejné složky na počítači, kam budete Matlab instalovat

 3. Přejděte na webu Mathworks do download center a stáhněte si verzi pro svůj operační systém.
 4. Rozbalte stažený zip soubor.

 5. Spusťte instalátor.

 6. Vyberte variantu Use File Installation Key

 7. Potvrďte licenční ujednání.

 8. Vyberte variantu Install.
 9. Zadejte zaslaný FIK

 10. Zadejte cestu k licenčnímu souboru

 11. Vyberte složku, kam se Matlab nainstaluje
 12. Vyberte součásti instalace. Ty se stáhnou a nainstalují.

 13. Instalace je hotová. Při dalším spuštění Matlabu bude potřeba připojení k licenčnímu serveru.

Pokud chcete používat již instalovanou verzi Matlabu s ověřováním proti fakultnímu licenčnímu serveru, budete potřebovat soubor license.dat

Kontaktní osoby

Správcem licenčního serveru je Michal Bejček.

Technická podpora

V případě potíží či nejasností, které se nepodařilo překonat s použitím této stránky a které se týkají Matlabu na MFF UK, se s důvěrou obraťte na Správu počítačové Karlín.