Zkušební přístupy do World Scientific, Statista a Bentham Science

14. 12. 2021

Zkušební přístupy

World Scientific (do 31. 1. 2022)

World Scientific Publishing zkušebně zpřístupňuje kolekci odborných elektronických knih, referenčních příruček a učebnic  zejména z přírodních věd, ekonomie, lékařství a sociálních věd. Zdroj je dostupný na Portálu elektronických zdrojů.

Statista (do 31. 12. 2021)

Statista je faktografická databáze, která poskytuje podrobné statistiky a další faktografické údaje z mnoha oborů. Přistupovat ke zdroji můžete z Portálu elektronických zdrojů, aktuálně je dostupný do konce roku jako zkušební přístup a poté bude navazovat předplatné prostřednictvím CzechELibu.

Bentham Science (do 24. 2. 2022)

Jedná se o fulltextovou platformu titulů publikovaných mezinárodním nakladatelstvím Bentham Science Publishers. K dispozici jsou e-časopisy a e-knihy zejména z oblasti STM. Přistupovat ke zdroji můžete z Portálu elektronických zdrojů.