Zkušební přístupy do World Scientific a Statista

15. 9. 2021

Zkušební přístupy

World Scientific (do 31.1.2022)

World Scientific Publishing zkušebně zpřístupňuje kolekci odborných elektronických knih, referenčních příruček a učebnic  zejména z přírodních věd, ekonomie, lékařství a sociálních věd. Zdroj je dostupný na Portálu elektronických zdrojů (https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=671).

Statista (do 31.12.2021)

Statista je faktografická databáze, která poskytuje podrobné statistiky a další faktografické údaje z mnoha oborů. Přistupovat ke zdroji můžete z Portálu elektronických zdrojů (https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=864), aktuálně je dostupný do konce roku jako zkušební přístup a poté bude navazovat předplatné prostřednictvím CzechELibu.