Přístup k časopisům SIAM

23. 9. 2022

Do 31.12.2022 máme přístup ke všem 18 časopisům SIAM z oboru aplikované matematiky, výpočetní techniky a datové vědy.

Odkaz: https://epubs.siam.org/