Odpuštění poplatků za publikování v režimu Open Access

26. 1. 2023

U několika vydavatelů vyjednal CzechELib slevu nebo odpuštění poplatků za publikování v režimu OPEN ACCESS.

Podrobnější informace viz:

https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory

https://openscience.cuni.cz/OSCI-40.html#5