Časopisy OSA - nový zdroj

23. 3. 2021

Fakulta předplatila vybrané nejvýznamnější časopisy z oblasti optiky a fotoniky The Optical Society (OSA). Časopisy jsou přístupné v elektronické podobě s kompletní retrospektivou od vol. 1.

Podrobnosti a odkazy pro přístup najdete na Portálu elektronických zdrojů

V databázi najdete sbírku vědeckých e-časopisů z oblasti optiky a fotoniky.


The Faculty subscribed to selected major journals in the field of optics and photonics, The Optical Society (OSA). Magazines are accessible in electronic form with a complete retrospective from vol. 1.

Details and links for access can be found on the Electronic Resources Portal

The database includes a collection of scientific e-journals from the fields of optics and photonics.