Komise pro přípravu veřejné zakázky na IT na MFF UK

V rámci přípravy veřejné zakázky na výpočetní techniku byla na základě návrhů Akademického senátu a sekčních proděkanů ustavena komise pro zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve složení:

Za fyziku

  • doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
  • Doc. Ing. Petr Praus, CSc.

Za matematiku

  • RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.
  • RNDr. Ing. Jaroslav Richter

Za informatiku

  • RNDr. Libor Forst
  • RNDr. Jakub Yaghob, Ph. D.
  • Mgr. Martin Mareš, Ph. D.

Za děkanát

  • Mgr. Ivana Dvořáková
  • Mgr. Petr Vlášek


Zpracoval:
Ing. Antonín Líska
tajemník MFF UK