Výsledek výběrového řízení na obsazení následujících
funkcí vedoucích pracovišť
s termínem podání přihlášek 31. března 2019

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 22. 2. 2019


Vypsané funkce budou obsazeny takto:

 • ředitel/ka Ústavu teoretické fyziky

  kód funkce: 201903-VED-UTF
  prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

 • ředitel/ka Astronomického ústavu UK

  kód funkce: 201903-VED-AUUK
  prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

 • ředitel/ka Fyzikálního ústavu UK

  kód funkce: 201903-VED-FUUK
  prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.

 • vedoucí Katedry aplikované matematiky

  kód funkce: 201903-VED-KAM
  prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.


Praha dne 7. června 2019

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK