Výsledek výběrového řízení na obsazení akademických pozic
s termínem podání přihlášek 21. listopadu 2018:

INFORMATICKÁ SEKCE


Uspěli tito uchazeči:

 • docent/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky v oboru informatika se zaměřením na didaktiku informatiky a multimediální vzdělávání

  kód pracovního místa: 201811-AP3-KSVI

  doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

 • docent/ka na Katedře aplikované matematiky v oboru informatika se zaměřením na teoretickou informatiku

  kód pracovního místa: 201811-AP3-KAM

  doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

 • odborný asistent/odborná asistentka v Ústavu formální a aplikované lingvistiky v oboru informatika se zaměřením na dialogové systémy

  kód pracovního místa: 201811-AP2-UFAL

  Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice v Ústavu formální a aplikované lingvistiky v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na strojové učení zejména při vícejazyčných experimentech

  kód pracovního místa: 201811-VP2A-UFAL

  Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.

 • lektor/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky na částečný pracovní úvazek v oboru informatika se zaměřením na počítačovou grafiku a vývoj počítačových her

  kód pracovního místa: 201811-L2-KSVI

  Mgr. Martin Kahoun.


Praha dne 3. prosince 2018

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK