Výsledek výběrového řízení na obsazení akademických pozic
s termínem podání přihlášek 21. listopadu 2018:

FYZIKÁLNÍ SEKCE


Uspěli tito uchazeči:

 • profesor/ka na Katedře fyziky kondenzovaných látek

  kód pracovního místa: 201811-AP4-KFKL

  Prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.

 • docent/ka v Kabinetu výuky obecné fyziky se zaměřením na fyziku kondenzovaných látek

  kód pracovního místa: 201811-AP3-KVOF

  doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

 • docent/ka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu se zaměřením na fyziku povrchů a rozhraní

  kód pracovního místa: 201811-AP3-KFPPFR

  Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.

 • docent/ka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu se zaměřením na fyziku plazmatu

  kód pracovního místa: 201811-AP3-KFPPFP

  Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

 • docent/ka v Ústavu částicové a jaderné fyziky

  kód pracovního místa: 201811-AP3-UCJF

  Doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky povrchů a  plazmatu se zaměřením na fyziku povrchů a tenkých vrstev

  kód pracovního místa: 201811-AP2-KFPP

  RNDr. Peter Matvija, Ph.D.

 • lektor/ka v Kabinetu výuky obecné fyziky

  kód pracovního místa: 201811-L2-KVOF

  RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.

 • lektor/ka na Katedře didaktiky fyziky

  kód pracovního místa: 201811-L2-KDF

  RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.


Praha dne 5. prosince 2018

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK