Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení následujících akademických pozic
na informatické sekci
s termínem podání přihlášek 28. února 2019


Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů
kód pracovního místa 201902-AP2-KDSS

U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí:

 • softwarové architektury, self-adaptace, modelování software,
 • IoT/CPS a cloud/edge-cloud prostředí,
 • vyhodnocení a garance non-functional properties (výkon, latence, bezpečnost),
 • statistické metody pro non-functional properties,
 • performance engineering,
 • formální metody pro softwarové inženýrství,
 • verifikace, testování a analýza software,
 • programovací jazyky.

Neformální dotazy adresujte na <positions@d3s.mff.cuni.cz>.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Solidní znalosti metod analýzy velkých dat, strojového učení, statistiky, sítí a architektury počítačů jsou výhodou.

Nástup: mezi 1. 7. 2019 a 1. 10. 2019 nebo dle dohody.


Odborný/á asistent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru teoretická informatika
kód pracovního místa 201902-AP2-KTIMLTI

U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí: matematická logika, teorie formálních jazyků, výpočetní složitost anebo datové struktury. Solidní znalosti metod umělé inteligence a statistiky jsou výhodou.

Neformální dotazy adresované vedoucí katedry, doc. RNDr. Ivetě Mrázové, CSc., jsou vítané <iveta.mrazova@mff.cuni.cz>.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané.

Nástup: mezi 1. 7. 2019 a 1. 10. 2019 nebo dle dohody.


Odborný/á asistent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru umělá inteligence
kód pracovního místa 201902-AP2-KTIMLUI

U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí: agentové technologie, metody strojového učení, analýza velkých dat anebo robotika. Zkušenosti s aplikací těchto technik v praxi a solidní znalosti statistických metod, principů softwarového inženýrství a počítačových systémů jsou výhodou.

Neformální dotazy adresované vedoucí katedry, doc. RNDr. Ivetě Mrázové, CSc., jsou vítané <iveta.mrazova@mff.cuni.cz>.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané.

Nástup: mezi 1. 7. 2019 a 1. 10. 2019 nebo dle dohody.


SPOLEČNÉ INSTRUKCE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • popis dosavadní praxe,
 • seznam publikační aktivity,
 • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz> uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 28. února 2019.