Marcela Juriga, M.A.

Pracoviště
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Telefon
95155 1222
E-mail
juriga@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 266, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2