Mgr. Ivana Dvořáková

Pracoviště
Referát interního auditu a právních služeb
Telefon
951 55 1201
E-mail
idvorakova@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M -132, 1. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2