RNDr. Katarína Ridzoňová

Pracoviště
Fyzikální ústav UK