RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Pracoviště
Katedra softwaru a výuky informatiky
Telefon
95155 4263
E-mail
zemlicka@sisal.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.ms.mff.cuni.cz/~zemlicka
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 425, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1