Ing. František Šebek

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Středisko informatické sítě a laboratoří
Telefon
95155 4212
E-mail
sebek@sisal.mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 400, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1