Ing. František Šebek

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Středisko informatické sítě a laboratoří
Telefon
95155 4212
E-mail
sebek@sisal.mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 400, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208