Mgr. et Mgr. Kateřina Bryanová

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4396
Fax
257 223 293
E-mail
bryanova@ufal.mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 412, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1