RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1482
Mobilní telefon
606 523 841
E-mail
marie@mag.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detail&odkud=hledani&si=283436
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 084, přízemí, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Marie Kratochvílová obdržela titul PhD v roce 2015 po obhájení doktorské práce založené na výzkumu těžkofermionových supravodičů, který probíhal na katedře fyziky kondenzovaných látek. V letech 2016-2017 pracovala na pozici postdoka v IBS Center for Correlated Electron Systems na Seoul National University pod vedením Prof. Je-Geuna Parka. Od roku 2018 je zaměstnaná na katedře fyziky kondenzovaných látek jako výzkumný pracovník, s výjimkou dvou pracovních přestávek daných rodičovskou dovolenou. Získala česko-korejský GAČR (2019-2020) zaměřený na magnetismus van der Waalsovských materiálů v extrémních tlacích a teplotách, a vnesla tak nové téma do skupiny v rámci katedry. Její současná práce se zaměřuje na přípravu nových materiálů s funkčními vlastnostmi pro magnetooptické a spintronické účely.