prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.

Pracoviště
Katedra numerické matematiky
Telefon
95155 3388
Fax
222 323 386
E-mail
feist@karlin.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~feist
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 458 (5042), 4. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8