RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství
Telefon
95155 1671
Mobilní telefon
607 559 129
E-mail
Karolina.Solcova@mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 266, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2