Ing. Dana Lanková

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Sekretariát
Hospodářské oddělení
Telefon
95155 1414
E-mail
lankova@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 010, přízemí, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2