prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

Pracoviště
Katedra softwarového inženýrství
Telefon
95155 4239
E-mail
peter.vojtas@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 306, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1