Mgr. Jan Vachoušek

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
951 551 472
Fax
224 922 797
E-mail
Jan.Vachousek@mff.cuni.cz
Místnost / budova
F -184, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2