Roman Šilha

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1489
Fax
224 922 797
E-mail
silha@karlov.mff.cuni.cz
Místnost / budova
F -109, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2