Bc. Hana Krausová

Pracoviště
Oddělení firemní spolupráce
Telefon
95155 1673
E-mail
hana.krausova@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
M 267, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2