Bc. Kristýna Zinková

Pracoviště
Oddělení propagace a mediální komunikace
Telefon
95155 1230
E-mail
kristyna.zinkova@mff.cuni.cz
Místnost / budova
M -288, 2. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2