Bc. Dominika Brožková

Pracoviště
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Telefon
95155 1229
E-mail
brozkova@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 288, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2