Ing. Martin Lhoták

Pracoviště
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4257
E-mail
martin.lhotak@mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 420, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1