Miloš Černý

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1302
95155 1604
Fax
224 92 27 97
E-mail
cerny@karlov.mff.cuni.cz
Místnost / budova
F -129, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F -131, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F -132, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F -133, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2