Tomáš Sláma

Pracoviště
Katedra aplikované matematiky
Telefon
95155 4146
E-mail
tom@kam.mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 322, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208