Ing. Zuzana Hocková

Pracoviště
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Telefon
951551231
E-mail
hockova@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 248, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
M 267, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2