RNDr. Pavel Galář, Ph.D.

Pracoviště
Katedra chemické fyziky a optiky
Telefon
951551606
E-mail
pavel.galar@seznam.cz
Místnost / budova
F -154, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2