MVDr. Bc. Vladislava Vojtíšková

Pracoviště
Oddělení podpory grantů a projektů
Telefon
95155 1455
E-mail
vojtiskova@mag.mff.cuni.cz
Místnost / budova
F 111, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2