Pavel Obdržálek

Pracoviště
Akademický senát
Poradní orgány vedení fakulty
Knihovna fakulty
Telefon
951554296
E-mail
pavel.obdrzalek@mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 158, 1. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1