doc. RNDr. Emil Calda, CSc.

Pracoviště
Katedra didaktiky matematiky
Telefon
95155 3225
Fax
222 323 386
E-mail
Emil.Calda@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~calda/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 453 (5016), 4. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8