Ing. Martin Zelený, Ph.D.

Pracoviště
Fyzikální ústav UK