734. Referát interního auditu a právních služeb

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1203
E-mail: ria@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
přízemí:
M 006
1. suterén:
M -132