733. Referát požárního a bezpečnostního technika

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Telefon: 602 326 751
E-mail: pbt@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Externí pracovník