732. Referát energetika

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2130
Fax: 95155 1292
E-mail: energi@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Vedoucí referátu
Externí pracovník

Místnosti

Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
T 063