Ústav formální a aplikované lingvistiky

CEMI: Centrum pro interpretaci rozsáhlých multimodálních dat

Kontakt

Personální obsazení