Zápisy ze zasedání SKAS MFF UK

Nejbližší program

Příští zasedání

Zasedání proběhne v úterý 24. května 2022 od 17:30 v budově Ke Karlovu 3 (s možností online účasti). Pro údaje k připojení online kontaktujte jednatele senátu.

Předběžný program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisů z minulého a předminulého zasedání
  3. Navázání spolupráce s koordinátorkou poradenských služeb
  4. Představení výsledků průzkumu o předčasném odchodu ze studia
  5. Zastoupení zahraničních studentů ve SKAS MFF UK
  6. Různé

Zápisy ze zasedání

Zápisy označené (*) jsou neschválené verze.

Akademický rok 2021/2022

Akademický rok 2020/2021

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

Akademický rok 2016/2017

Akademický rok 2015/2016

Akademický rok 2014/2015

Akademický rok 2013/2014

Akademický rok 2012/2013

Akademický rok 2011/2012

Akademický rok 2010/2011

Akademický rok 2009/2010

Akademický rok 2008/2009

Akademický rok 2007/2008

Akademický rok 2006/2007

Akademický rok 2005/2006

Akademický rok 2004/2005

Akademický rok 2003/2004

Akademický rok 2002/2003

Akademický rok 2001/2002

Starší zápisy a dochované dokumenty

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.