Semináře akademického senátu MFF UK

9. května 2012: Boloňský proces - nevyužitý nástroj nebo zdroj zbytečných komplikací? (RNDr. Věra Šťastná, Odbor analýz a strategií RUK)

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.