Fakultní školy

Uskutečněné akce

28. 6. 2016 zavítalo na MFF UK 45 studentů z gymnázia v Uherském Hradišti. Dopoledne pro ně připravila RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. z KFA přednášku z meteorologie a odpoledne jim předváděl fyzikální experimenty RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. z KVOF.


27. 6. 2016 se uskutečnila na gymnáziu Jaroslava Heyrovského přednáška Mgr. Jakuba Gemrota z KSVI MFF UK „Československo 1938–39“.


Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhl na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích seminář Dilatace času pod vedením Mgr. Matěje Rystona z KDF MFF UK. Semináře se zúčastnilo kolem 30 studentů.


Na několik Fakultních škol již zavítala show Fyzika všemi smysly. Podívejte se, kde jsme již byli a jaké experimenty si studenti mohli vyzkoušet.


28. 4. 2016 proběhla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře přednáška s pokusy na téma Radioaktivita kolem nás. Přednášku vedl RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. z KDF MFF UK a zúčastnilo se jí asi 60 studentů kvarty a sexty a dalších zájemců z řad studentů gymnázia.


Ve čtvrtek 26. 11. 2015 proběhlo v refektáři MFF UK na Malé Straně slavnostní setkání zástupců Fakultních škol s představiteli fakulty. Za přítomnosti pana děkana byly podepsány dohody o spolupráci s vybranými školami.


V pátek 27. 11. 2015 přijeli na exkurzi na MFF UK dva studenti Wichterlova gymnázia v Ostravě, které je Fakultní školou MFF UK. Jejich dojmy shrnuje následující krátká zpráva.


26. 11. 2015 proběhla na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře přednáška s pokusy na téma Elektromagnetická indukce. Přednášku vedl RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. z KDF MFF UK a zúčastnilo se jí asi 60 studentů kvarty a sexty a dalších zájemců z řad studentů gymnázia.


Fakultní školy byly pozvány na seminář Záznam kmitů: historicky i moderně, který pořádla Katedra didaktiky fyziky v úterý 27. 10. 2015 v Tróji v učebně T2. Zde si můžete přečíst, jak akce probíhala a podívat se na fotografie. © 2013–2016 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVVP.